Angst

ANGST IS EEN GROTE DRIJFVEER VAN DE MENS!

 

Hoe gaan we te werk?  

 

Angst beheren gebeurt in kleinere stappen en bij voorkeur door praktijk gerichte oefeningen. Hiervoor worden o.a.  flowsheets (fearloop), communicatietechieken/ gesprekken, soft skills, scenario -en  reflectietherapie gebruikt. Ook leert u de biologische en neurologische processen van het lichaam kennen en begrijpen. Ondertussen is het belangrijk dat alles zo eenvoudig mogelijk of makkelijk is te praktiseren.

 

U komt langs voor een sessie waarbij uzelf bepaalt of u klaar bent voor een volgende stap. Ik leid u, daag je uit maar je bepaalt zelf of je de aangewezen stap doet. Het is heel belangrijk eerlijk te communiceren, om zoals in conventionele therapie stap voor stap uw angst te benaderen.

Om te groeien is soms een duwtje in de rug nodig. Geen zorgen; daarom ben ik er... Ook kan een doel worden geformuleerd om blokkades te leren zien en vervolgens te verwerken. De lessen vinden plaats in mijn locatie of binnen uw vertrouwde omgeving. Aan u de keuze.

We trachten uw angst te omkaderen en vanuit deze comfortzone plaatsen we ons stelselmatig in de comfortpit ("constante" gewenning en het vrijlaten, uitklaren van emoties onder aangepaste druk).

 

Naarmate u vordert worden de confrontaties ietwat langer en pittiger. Deze opbouw is belangrijk, in de laatste fase bekijken we uw angst door intensere oefeningen. 

Eventueel valt de angst in uw greep. U overziet diens kern en hebt voldoende management techniek om met de angst comfortabel te kunnen leven.

Het traject kan enkele uren of veel langer duren maar we werken zoveel mogelijk op korte termijn.

 

Het verschil tussen een DG360 en een conventionele aanpak is naar mijn mening vooral in de directheid en confrontatie te vinden. Hier leert u uw angsten onder ogen  zien en de (soms) harde waarheid recht aankijken. We gebruiken niet enkel medicatie en verzachting, het sussen (wat zeker ook kan) maar gaan eerder door de doornen en pijnen heen.

 

Veel begint bij eerlijkheid en goede moed!

 

Ik wil vervolgens benadrukken dat ik geen dokter ben of diplomas bezit van psychologie of enig andere doctrine dat deze types diploma uitgeeft. Heb me inzake deze materie wel vele jaren verdiept en heb zelf ook verscheidene, zowel conventionele als alternatieve therapie gevolgt.

 

Mijn kennis komt vooral door ervaring: met mijzelf vaak doorheen pijn, angst, verlies, pesterijen, depressie, PTSS en vele conflicten te leren leven. Ik verdiepte mij in krijgskunsten, filosofie, psychologie, occulte wetenschap, deed aan therapiesessies en omarmde waarheid (eerlijkheid met jezelf in elke situatie) om te genezen. Wat uiteindelijk ook voldoende gelukt is.

 

Later, zowat midden in mijn dertiger jaren had ik opnieuw psychologische steun na enkele moeilijke jaren met opnieuw traumatische gebeurtenissen. Zodoende leerde ik angst opnieuw en opnieuw, steeds beter en in diepere lagen onderscheiden en zien.

Ik weet dus vooral uit levenservaring, goede moed, persoonlijke studie, en aangeboren eigenschappen hoe met angst om te gaan. De raad en vaardigheden die ik aanleerde door de vele psychotherapie hielpen ook een stevig angstbeheersing concept samen te stellen.

 

Levenswijsheid, aangeboren kwaliteiten, studeren en ervaring = een uitstekende school!

 

Martial Arts en Angstconfrontatie?

 

In de alledaagse  Martial Arts stijlen die werken rond conflichantering worden geconditioneerde, repetitieve situatieschetsen gebruikt om idividuën zichzelf te laten verdedigen. In die doctrines is angstbeheersing maar een detail. Ik wil even mededelen dat dit eerder een heel belangrijk aandachtspunt moet zijn. Angst domineert de samenleving. Iedereen lijdt hier op één of andere manier onder.

Voor u effectiever kan leven en strijden moet u angst duidelijker leren omkaderen binnen uzelf...

 

Dit systeem is zeker mogelijkheid om hiermee te beginnen...

 

Ook voor jou van toepassing?

 

Hier krijgt u alternatieve therapie inzake sociale, lichamelijke, ruimtelijke, natuurlijke of andere angsten

U hoeft geen fysieke Combatives of Martial Arts kunsten te trainen om het fear concept te leren.

De aanpak is vrij direct.., openbarend en is persoonlijk; aangepast aan uw specifiek probleem.

 

Voor iedereen die gepest of getraumatiseerd is, kampt u met een depressie, PTSS, bore out of andere vormen van psychische pijn... Wordt u gestalkt, ook dan kan ik helpen.

Het aanbod is voor kinderen, adolescenten, volwassenen  en ouderen van toepassing.

 

Als u bereid bent te werken aan het probleem bent u van harte welkom!

 

We werken samen aan een oplossing met uw huisarts of psycholoog/ psychiater indien u dat wenst. Dit is praktisch om de intensiteit van de behandeling beter te bepalen en het is vaak wat makkelijker om uw reeds lopende traject en therapie uit te breiden, af te stemmen of aan te passen. DG360 waarborgt discretie. Je krijgt motivatie en steun op maat!

 

Het belangrijkste is uzelf tijd geven. Wat je ondertussen bijvoorbeeld kan doen is stelselmatig je angst uitdagen, het instinct leren gebruiken in uw voordeel. Angst moet je aankijken om te ontdekken wat er achter zit en dit te openbaren. Achter elke angst schuilt heel wat creativiteit en potentieel.

 

Mijn basis principe: Stap vanuit je comfortzone in de comfortpit. Ga erdoor!

 

 

Wat je voor jezelf reeds kan doen is je angst(en) toetsen/ uitdagen.

 

Realiseer u dat u vaak onbewust toegeeft aan angst, dus automatisch en zonder eigenlijk deftig te beseffen.

Wat niet helpt want de angst blijft u domineren. Dit bepaald vervolgens uw gemoedstoestand, de manier van omgang met anderen, uw perceptie en zelf uw leven…

Je kunt je angsten best in een nieuwe context leren te plaatsen. 

Stap er naar toe leer van je angst! Overwin uzelf!

 

De uitdaging die je aangaat met uzelf zal meer inzicht, onafhankelijkheid en vrijheid schenken, u gezond met angst leren omgaan. De pijn kan uiteindelijk verdwijnen en je zal met open aandacht zien hoe het angstgebeuren allemaal plaatsvind.

 

Hoe herken ik Angst?

 

Angststoornis sluimert vaak in het onderbewustzijn en men denkt er zodoende niet aan te lijden.

Het bevindt zich vaak in een dode hoek, om de hoek.

Ik leg u uit waarom en waar het vaak fout gaat en hoe subtiel dit (uit de hand gelopen) instinct/ emotie werkt.

 

Trauma - Depressie - Stress - Om buiten te komen - Om ziek te zijn -

Om alleen te zijn - Om pijn te hebben -Om eerlijk te zijn - Op te komen voor jezelf - Anders te zijn

 

 

Wat is angst?

 

 

Angst (wat in onze tijd vaak wordt geïnterpreteerd als een normaal verschijnsel), is een natuurlijk instinct; een emotie en dient om ons alert te maken van een ongewoon gebeuren of gevaar. Het is een nuttig signaal, gevoel die helpt een gevaarlijke omgeving of situatie in te schatten. Dit is de bedoeling, meer niet.

 

Het probleem met een Angststoornis (wat hedendaags dus wel vaker gewoon als angst is geïnterpreteerd) is dat het sluimert in uw onderbewustzijn; u vandaar uit domineert en last bezorgt. Het zal op die manier dan de richting van uw leven meer bepalen. Je past je als gevolg vaak onbewust aan die angst aan.

Maar om goed te functioneren moet je angst in uw voordeel leren gebruiken en niet zoals vandaag de dag teveel gebeurt, er door geleefd en gestuurd worden.

 

Het is belangrijk te weten dat een Angststoornis een neurotische staat is en enkel bestaat als script, perceptie en illusie in je geest. Het is een eigen gecreëerde surrealiteit.

Elke vorm van angst heeft een intellectuele naam maar dit maakt het te ingewikkeld en leid nergens toe (vanuit mijn perspectief).

 

Daarom heb ik ze gemakshalve ingedeeld in 5 groepen.

 

Sociale fobieën:  angst onder mensen en voor mensen in vele vormen.

Ruimtelijke fobieën:  zijn niet- reële angsten voor een plaats of omgeving.

Natuurlijke fobieën: angst voor dieren, de elementen of materialen.

Lichamelijke fobieën:  elke angst die met pijn, dood of aandoeningen te maken heeft.

Overige fobieën:  zijn angsten die buiten de andere groepen vallen, zoals voor geld, boeken, ect..

 

U mag zich altijd afvragen welke het meest toepasselijk en het diepst gelegen is, bij u persoonlijk...

 

Uit persoonlijk onderzoek heb ik vastgesteld, blijkt dat bij het overgrote deel van de mens, angst voor de dood, verlies en pijn overheerst. Ofwel bij die van uzelf of voor die van dierbaren.

Men kan bijvoorbeeld zeggen dat iemand bang is voor mensen of water. Als u dit wat beter onderzoekt, zal dit onrechtstreeks wijzen naar angst voor de dood, verlies of pijn in enige mate.

Dus men zal zich dan aanpassen om die angst te omzeilen en daardoor veel potentieel, spontaniteit en vreugde in het leven verliezen... Zo werkt het nu eenmaal en dit is jammer.

 

Stress is ook een belangrijke oorsprong van heel wat lijden en angst kan hierdoor ontstaan.

Ik zal dit daarom even benaderen.

 

Je hebt goede stress die er in bestaat u aan te passen aan zaken zoals honger, dorst, een temperatuurverandering of een nieuwe omgeving etc... Het probleem met de bijkomende haastziekte en een permanent doodongerust zijn is dat veel mensen constant beginnen stressen in plaats van leven.

Diegene die zich bijvoorbeeld constant bezig houdt met hypothetische vragen stellen zoals: wat als, is dit goed genoeg, wat zal die denken, kan ik dit of dat nog wel betalen, de wereld gaat om zeep, vroeger was het beter haalt zich heel wat onnodige stress op de nek.  Zo een chaotisch, neurotisch denkpatroon maakt dat je met foute stress zit en je haalt daarmee mogelijks ziekten en pijn op de hals.

 

Van waar komt angst?

 

Angsten ontstaan bijvoorbeeld door geweld of een trauma dat u meemaakte. Dit blijken belangrijke oorsprongen. Andere worden door alledaagse perceptie opgenomen.

Vele van die angsten zijn deel van het collectief bewustzijn en worden daarom bijna automatisch in u gestort als kind. Een culturele constructie van een ziekte, noem ik dit... Ze worden dus ook meegegeven en gedragen door familie, vrienden of een volk. Een opvatting is daardoor snel overgenomen en aanvaardt.

Deze zijn vaak moeilijk te onderscheiden omdat ze aanvankelijk zo normaal lijken maar zijn daarom niet minder belangrijk, integendeel...

 

Wij leren foutief met angst samenwerken!

 

Een groot deel van ons bestaan en levensritme draait (al te vaak zonder het te beseffen) uiteindelijk rond angsten omzeilen. Aanpassingen in het gedrag, verantwoordelijkheden vermijden, doen en laten beperken en ook het ontkennen van waarheid zijn daarmee een normaal gevolg. Dit is compensatiegedrag, ontstaat vaak onbewust en is gecreëerd om het leven (onnodig in dit geval) zo comfortabel mogelijk te houden. Dit is soms heel nuttig maar anderzijds vaak overbodig. Veel afleidingen blijken goed en worden aangewend om de angsten niet te moeten confronteren en de chaos van alledag maar voort te  zetten. Dit is jammer en leid alleen tot meer obstructies.

 

Medicijnen, alcohol en drugs zijn bijvoorbeeld middelen om minder bewust te blijven, om zowel met emotionele als fysieke pijn om te gaan. Voor fysieke pijn is dit ten zeerste aangewezen indien er niet met overdreven wordt.

Op emotioneel of mentaal niveau echter, maken tijdelijke pijnstillers of pepmiddeltjes op de lange duur de pijn (in het onderbewuste) alleen maar erger en zal deze dieper sluimeren.

Pijn die zich onbewust of verdrongen ophoudt en wanneer het toch eens geuit wordt, zich explosief manifesteert. Een belangrijk gevolg hiervan, is dat mensen ''lijden'' en vluchten van zichzelf. Door schuldgevoel of zelfmedelijden. Ze creëren in deze processen valse (alter ego) persoonlijkheden.

Daar komen dan mogelijks psychische problemen uit voort.

 

Ruzie, bedrog en vetes bijvoorbeeld ontstaan het meeste als gevolg van uit de hand gelopen angsten en hun onbewuste neigingen die mensen reflecteren en uiten naar anderen. Deze waanideëen zorgen voor de meeste conflicten. Eigenlijk reflecteer je uw eigen chaos op de ander maar zien veel mensen dat niet. De ander is gewoon een spiegel van jezelf. Doch, rationeel en praktisch bekeken is dit een chaotische levenshouding.

Het veroorzaakt veel ellende en is onpraktisch.

 

Kort gezegd: ‘’Onbewust controleert  en bestuurd angst uw leven wat veel pijn en lijden veroorzaakt’’.

 

 

Aarzel niet om uw angst onder ogen te zien en vraag uw intake gesprek aan!

 

Email: degeestthomas@outlook.com

GSM: 0495/ 738 118

REKNR: BE83 9731 5196 8015

 

© Copyright. All Rights Reserved.

  Zamanstraat 38

9160 Lokeren

Oost-Vlaanderen - Belgie

 

Website: model 4, januari 2017