Oriëntatie

Locatie & informatie

De Geest Thomas

 

Zamanstraat 38

9160 Lokeren

Oost-Vlaanderen, België

 

degeestthomas@outlook.com

0032495/73 81 18

 

 

Rekeningnummer: BE83 9731 5196 8015

 

Weekdagen: van 16:00 tot 20:00

Weekend: doorlopend van

10:00 tot 20:00

 

€40 per les / optie via beurtenkaart

De lessen gaan door, zowel te Lokeren of in uw vertrouwde omgeving, mits reiskostenvergoeding.

 

PRIJS: €40 per les / optie via beurtenkaart.

 

Lessen en workshops zijn altijd op afspraak.

 

Standaard lesduur varieert tussen 80 en 120 minuten.

Lestijden, lesduur en locatie kunnen door u worden aangepast.

 

Let op: Indien u reserveert kan u ten laatste 24 uur voor aanvang niet zomaar annuleren zonder betaling van de les!

BLOG

Via BLOG benader ik de thema's die absoluut noodzakelijk zijn voor elke ernstige Martial Artist, vechtkunst beoefenaar.

 

Deze hoofdstukken zijn geschreven vanuit persoonlijk perspectief, gekomen uit ervaring en onderzoek. Ik probeer zo objectief en waarheidsgetrouw te zijn als mogelijk. Ik neem altijd tijd voor feedback als u de behoefte heeft die te geven.

 

Dit lezen kan een goede toevoeging zijn aan uw zoektocht in de Martial Art; aantonen welke factoren belangrijk zijn, uw attitude versterken en u wijzen in de juiste richting op weg naar een goede leraar of school. Succes!

 

 

De volgende hoofdstukken zijn hier te lezen:


Wat is Martial Arts.

Wat is Self-Defence.

Geschiedenis Martial Arts.

Waarom Martial Arts.

Indeling van Martial Arts.

Normen en Waarden.

Viriliteit.

Attitude.

Voeding en Gezondheid.

Geweld ontsluierd.


De hoofdstukken staan onder elkaar gerangschikt. Ik heb dit verduidelijkt via de kleurverschillen.

Wat is Martial Arts.

 

Martial Arts of krijgskunsten is een verzamelnaam voor alle (variabelen) gevechtskunsten.

Het is de kunst van oorlogsvoeren en conflicthantering.

Door Martial Arts is de chaotische strijd, doorheen de eeuwen meer omgevormd naar een kunst.

Martial arts is dus een verzamelnaam voor vechtkunsten en stijlen. Waar er trouwens onnoemelijk veel van zijn.

Deze kunsten kunnen enorm variëren en verschillen soms opmerkelijk/ subtiel in vorm.

 

Veel van die traditionele kunsten zijn door de eeuwen heen gemoderniseerd. Getransformeerd tot sport of gericht op vrede en zelfverdediging.

Dat wat nu meestal wordt beoefend zijn dus oude stijlen in een meer vredevol of sportief karakter.

Martial Arts is hierdoor zijn essentie enigzins verloren.

 

Ik geef even een voorbeeld:

 

Neem nu Ju-Jitsu, een japanse kunst die afstamt van het zwaard. Heel veel van dit curriculum is ontstaan uit het blokkeren van het zwaard, dichtbij of ingesloten te zitten. Dan, zo leer je tijdens zwaardvechten is het soms noodzakelijk uw zwaard te lossen en over te gaan naar een omsluitings of klemtechniek die in die kleine fase van het gevecht mogelijks werkt. Toen het zwaard niet meer nodig was heeft men dan de ongewapende fase meer uitgewerkt en een budosport ontworpen. Dit is op zich aanvaardbaar maar in een ongewapend gevecht als de tegenstander u aanvalt (met on- of gecontroleert gedrag) is een klem en omsluiting zelden het beste antwoordt. Zodoende is vandaag gebleken dat iemand die deze budosport beoefend heel veel goede kernmerken van een Martial Artist bezit maar niet de essentie, namelijk: strijderskwaliteiten die overwinnen mogelijk maakt of een goede uitdaging zijn voor de vaak medogenloze tegenstanders...

 

Dus de laatste decennia zie we een toename van, ik noem deze gemakshalve: "de Sociale Martial Arts". Daarin zie je soms een mooie schow en onrealistische ontwerpen, gemaakt om er goed uit te zien en om de stroom aan vernieuwing van technieken op gang te houden.

Zo blijft de stijl jong....

Het gevaar is echter dat deze beoefenaars zich superieur gaan voelen door een gebrek aan realiteits-check. De concepten worden ontworpen in comfortzones en door mensen die op elkaar zijn ingespeelt.

De beoefenaars zien niet (door gewenning) dat deze manier van trainen (devolutie van hun kunst) nog weinig effectiefs brengt dat kan gebruikt worden in een bliksem gevecht.

Zoals bv: in voetbal speelt iedereen volgens gelijke regels maar wat als een rugby speler op het veld komt... Dan werkt het systeem niet meer.

Zodoende zijn vele kunsten nog alleen in bepaalde set-up realistisch. Niet tijdens de rauwe natuur die ontstaat tijdens een gevecht.

 

Als gevolg is heden de effectiviteit, snelheid in afwerking te ver zoek bij vele martial arts en vechtsporten. Dit is jammer, vooral wanneer de stijlen die worden aangeleerd, foutief als waardevol worden aanzien door een leerling. Deze lopen als gevolg dan het meeste gevaar in een gevecht, denkend over een werkend arsenaal aan wapens te beschikken.

 

Dit maakt dat Martial Arts een mindere reputatie heeft. Hier knal ik via DG360 los door!

 

In het verleden werden de Martiale kunsten op het slagveld toegepast. Het is een wetenschap van oorlog  en strijd. Bekeken vanuit deze perspectieven kan je begrijpen dat martial arts een ernstige kunst is.

Matial Arts wordt zowel psychisch, fysisch, emotioneel als spiritueel benaderd.

 

Hieronder verduidelijk ik even mijn benadering:

 

Psychische vorming houdt in dat je stabiel en beredeneerd kan handelen. Kennis hebben over wat werkt en vooral zien wat nonsens is en niet werkt.

De manier hoe je een dreiging benaderd, weten hoe beredeneert, technisch en tactisch op de gepaste moment te handelen. Juiste kennis en ervaring - kracht en wijsheid in deze context.

Deze kennis kan aangewend worden om een conflict te voorkomen of ASAP te beëindigen.

 

Fysieke vorming houdt in dat je uw lichaam dynamisch leert gebruiken. Training met precieze opbouw in uithouding, flexibiliteit en kracht. Uw lichaam moet immers in staat zijn de juiste technieken over te brengen. Op een juiste manier worden die systematisch aangeleerd of gevoelsmatig opgebouwd. De fysieke vorming is specifiek of suplementair ingedeeld.

 

Emotionele vorming is het duidelijk leren aanvoelen van eigen angsten en andere gevoelens zoals: frustratie, stress, woede, etc... Het is belangrijk hierin een goede balans te vinden en uzelf te toetsen. Het spreekt vanzelf dat je in een gevecht of ander conflict enige beheersing inzake nodig hebt. Hierdoor kan je bijvoorbeeld rustiger en helder nadenken en goede oplossingen onder druk/ inzake strijden bekomen. 

 

Spirituele vorming bestaat in het bewust worden van wie je bent. Uw sterktes, zwaktes, beperkingen/ goede en kwade eigenschappen kennen. Eerlijk zijn, rechtvaardig en handellen naar waarheid (absolute en contextuele).

In de eerste fase creërt dit een zelfzeker en verantwoordelijk omgaan met wapens die je leert. Indien je verstandig en wijs genoeg bent, zal je deze niet misbruiken en U volwassen gedragen.

Spiritualiteit is dus waarheid laten primeren en eerlijk zijn met jezelf doorheen elke gebeurtenis. Hieruit onstaat wijsheid door zelfkennis, de hoogste kennis!

Stapsgewijs bouw je het (vals) ego af en leert conflicten vermijden. Waarheid is je leraar!

Deze vorming wordt al van oudsher het meest genegeerd maar is de belangrijkste.

 

 

Een goed martial artist mijdt een gevecht zolang die kan.

Winnen zonder strijd staat hierbij centraal.

 

 

Wat is Self-defence/ Combative Martial Arts.

 

Tijdens mijn voorgaand relaas over Martial Arts heb ik reeds verwezen naar de teloorgang van de essentie. Martial Arts is zoals eerder verklaart, vanuit de oorsprong een kunst van oorlogsvoeren die in deze moderne tijd vervaagd is tot recreatieve bezigheid en/ of competitieve sport.

 

Mijn invloeden inzake combatives komen uit de vele straat conflicten en terreur die ik in mijn jonge leven meemaakte, de 5 jaren CMA training bij IFO in Schotland, een militaire carriëre en diepgaand onderzoek in oud en nieuw  studiemateriaal inzake. U kan hier mijn profiel lezen.

De bijkomende 20 jaar Martial Arts training helpen me ook met inzichten natuurlijk.

Ik zal verklaren hoe combatives, van toepassing binnen een modern kader, in de context Combative Martial Arts past.

 

Het verschil tussen Martial Arts en Combatives is mindset en trainingsmethoden. Tijdens combatives wordt minder aandacht aan techniek gegeven en meer aan karakter, attitude, strategie en gevoelsmatig/ persoonlijke benadering; ook angsten en agressie worden getraint/ hervormt, versterkt  door confrontatie in realistische scenariotraining.

 

Het is heel belangrijk te weten dat combatives de aangeleerde structuren (techniek, tactiek) gemakkelijk, snel en altijd toepasbaar houd. Het is doorgaans ook sneller aan te leren. Het is de combatzijde van de M.A. waarbij de andere, vaak meer diepgaande elementen van M.A. dus minder worden benadert.

Onderzoek in techniek, repetitieve uitwisseling van oefeningen en sparring zijn minder aan de orde.

Het oefenen wordt uitgevoerd in een 'kunstmatige' gecreërde Arena.

 

''Het is een Combat Art, geboren uit real - life - fighting bedoelt als antigeweld.

Het onderzoek of trainen is steeds binnen een realistisch kader''. 

 

Het is de totale expressie van uw kunsten onder druk.

 

SIMPEL VECHTEN ZOALS HET IS!

 

                      

Vroeger waren alle Martial Arts combat omvattend. Ze omvatten natuurlijk ook een helende factor maar later meer hierover...

Als voorbeeld haal ik even Miyamoto Musashi en Natori Masazumi aan. Deze Japanse strijders, respectievelijk Samourai en Shinobi waren echte Martial Artists in de pure betekenis.

Hun trainingen omvatten o.a. diepgaande anatomie, fylosofisch, psychologisch en spiritueel onderzoek. In 17de eeuws Japan was combat natuurlijk verzekert. Daarom waren hun kunsten ook zo volmaakt.

Martial Arts werd toen, net als bij ons door Ridders, bv: Jaques de Molay in een totaliteit beleefd en gebruikt als wapen in de strijd, ingezet op leven en dood.

 

Hoe komt het dan dat de combat factor is verdwenen in de Martial Arts?

 

Dit is een plaatselijk fenomeen, subtiel verschillend binnen een regio. Vele MA zijn hun essentie verloren, weinig andere niet.

De langdurige vrede van heden-ten-dage speelt hier een grote rol. Deze is verantwoordelijk voor de passiviteit van vechtkunsten.

Waarom zou men zich verdiepen in strijden. Men heeft het immers niet nodig denkt men foutief... De aandacht ligt op meer actuele zaken zoals sociale bezigheden, recreatie en gezondheid.

 

Vandaag de dag, hier bij ons is geweld een privilege van de overheid. Deze mag 'door de wet geboden en de overheid bevolen' geweld gebruiken om de algemene orde te handhaven. Een burger mag enkel in het kader van de wettige verdediging en een noodtoestand proportioneel geweld gebruiken.

Mede door deze beperking op te dringen aan het volk is in het collectief denken - (fysiek) geweld gebruiken in een marginaal hoekje geduwt.

 

Quote van Lee Morrison:

''Well post World War 2 society were for good reason, sick of war and violence and a lot of the tried and tested methods of Close Combat started to become obsolete, put away out of sight and out of mind''.

 

Vechtkunsten zijn dus 'gedegradeert' tot sport en recreatie. Dit gebeurde reeds vanaf de jaren 1920 op grote schaal. Ten gevolge veiligheid (materiaal, omgeving) en reglementen (timings, aanvalsdoelen) die populaire sporten zoals: Judo, Karate en Boksen hebben geïntegreerd, is de efficiëntie doorheen de generaties snel afgezwakt. Financiën en het aantrekken van nieuwe leerlingen speelden ook een grote rol.

 

"De combatieve, snelle afwerking en vechtwetenschap, gemaakt om te doden (in dienst van het leven en het nageslacht, vrouwen en kinderen) is verdwenen".

 

Later, in de jaren 1990 kwamen dan Braziliaanse Ju-Jitsu en MMA, nieuwe sporten op de voorgrond. Al deze sporten bieden heel wat voordelen aan de beoefenaar zoals athletische vermogens, meer zelfvertouwen en fysieke groei.

Die geven zeker een meerwaarde (binnen een veilige omgeving zeer toepasbaar) net zoals andere Martial Arts vormen, bv: traditionele kunsten die zijn aangepast aan een moderne levensstijl.

 

Bijkomend en als laatste zijn er ook de Self -defence stijlen zoals Krav Maga. Het is belangrijk te vermelden dat elke Martial Arts stijl een Self-defence gamma bezit.

Logisch want elke stijl is ontsproten uit combat.

Het probleem situeert zich in vele stijlen rond leraren die liever clubregels, comfort en dogma volgen in plaats van waarheid en confrontatie.

Hier vind men de grote beperking dat hun technisch gedeelte (techniek) vaak bestaat uit ongetoetste of outdated kennis.

Bijvoorbeeld zal de nadruk van het gamma ten gevolge, net als bij vele andere Martial Arts teveel op techniek en clubregels/ dogma liggen. 

 

 

Deze laatstgenoemde disciplines (afhankelijk van hun categorie) hebben dus de allerbelangrijkste factor van Martial Arts verloren, namelijk: strijden op leven en dood!

Het is daarom dat men nu ook spreekt van combatives en CQC (Close Quarters Combat). Een belangrijk onderscheid wil aantonen met de andere, recreatieve stijlen.

 

Ik blijf ervan overtuigd dat binnen elke discipline weinig leraren zijn die een realistische benadering blijven aanhouden.

Dit hangt af van het individu en of de kunst getoetst wordt in een realistisch kader.

Het is aan iedereen om zelf te kiezen waar die wil over bezitten indien het leven van iemand op het spel staat. Maar het is zeker dat combatives terug zijn gegaan naar de essentie, vechten om te overleven. Waar Self-defence om draait.

 

U kan via DG360 CMA deze soort training krijgen met alles op en aan.

Het verschil met andere scholen breng ik door de methodologie en aangepaste confrontatie methoden.

Diepgaande theorielessen inzake Neuroscience, Combat psychologie en Fear management geven een inteligent fundament. Fysieke uitdagingen geven de gewenning die in een gevaarlijke situatie het onderscheid maken.

 

Om het even samen te vatten:

 

-Martial Art is vanuit zijn oorsprong van combatieve aard en dit is gewoon één zijde van een medaille. De andere kant is een gezonde levenskwaliteit, opvoeding en heling.

-De combatieve kant is met der tijd verdwenen. Vele  Martial Art zijn nu een sport en recreatief gebeuren geworden.

-Ook self-defence benadert het vechten dikwijls inefficiënt en/ of te beperkt.

 

-Hedendaags zijn er nog combatives te vinden bij de Politie, Defensie en Security diensten (maar niet vanzelfsprekend) en andere, weinig CQC scholen.

 

 

Wat houd een Combative Martial Arts training dan in?

 

- Preventieve aanvallen en interceptie principes; gevecht leiden.

- Wetenschap aangaande positie nemen, oriëntatie, sluipen en valstrikken.

- Techniek en tactiek die werken onder grote stress, druk, chaos en vermoeidheid implementeren.

- Discussie over moraal, ethiek en wetgeving, in uw voordeel te gebruiken.

- Studie over het lichaam, geest en ziel.

- Het gebruik van geïnproviseerde en conventionele wapens.

- Vechtopleiding met rollenspel tegen één of meerdere tegenstanders.

- ETC....

 

 

Algemeen is het dus een curriculum dat kan gebruikt worden door strijdmachten, ordediensten maar ook civiele zelfverdediging.

Het benaderdt de kern van strijden en overleven in de arena. Het is eenvoudig toepasbaar voor inbraken, vechtpartijen, terreur, schietpartijen en rellen...

 

 

Quote van Kelly MacCann;

''what you learn in the afternoon must work for you that evening in the parking lot.''

 

 

Geschiedenis van Martial Arts.

 

Deze kleine geschiedenis kan u helpen Martial Arts beter te begrijpen.

 

 

De oorsprong:

De ontwikkeling van martial arts vindt plaats sinds het begin van de mensheid.

Volkeren namen als hun primaire leraar de flora en fauna. Ze werden geïnspireerd door hun geografische omgeving. Door een harmonische levenswijze in nederigheid, de nood te overleven, hebben onze voorouders zich efficiënt weten te wapenen tegen de gevaren van het leven. Indien men de tijd neemt om (objectief) de oude natuurlijke biotoop eens grondig te bestuderen en in te leven is het duidelijk dat de ''primitievere'' mens de noodzaak van een vechtstructuur inzag.

 

Oorzaak van vele geschillen:

­

voedseljacht

­persoonlijke vetes

­culturele verschillen

­religieuze overtuigingen

­de nood om groter territorium

­economische motieven

 

Sommige groepen waren jagers/ nomaden en andere deden aan agricultuur, leefden in dorpen of waren semi- nomade. Naarmate de vooruitgang gingen meer en meer mensen in vaste verblijfplaatsen wonen.

 

De eerste wapens:

De eerste middelen om te vechten waren ongetwijfeld stenen, stokken en de vuisten. Ook vuur werd snel gebruikt om zich te verdedigen en te jagen. Gaandeweg werden wapens gespecialiseerd en in grotere groepen toegepast.

Met de toevoeging van metalen werden later efficiënte wapens en bijkomende beschermingen gemaakt. Onze voorouders ontwikkelden plannen om georganiseerd te werken.

Uit die basis ontstonden militaire organisaties met een complete uitrusting.

 

Bronstijd:

Ofwel in literatuur of figuratieve kunst zijn verwijzingen gevonden naar allerlei manieren van oorlogsvoering. Deze gaan maximaal een 6000 jaar terug. Verhalen van helden en hun strijd zijn in alle hoeken van de wereld te vinden.

 

Zo onder meer:

­

De site van Bani Hasan

­Homers Illiad

­The Indianese Sastravidaya

­The Gele Keizer’s Spring and Autumn Anals

­The Mesopotamiaanse Gilgamesh

 

In bovenstaande voorbeelden zijn verwijzingen naar martial arts en grote oorlogen tussen goden en mensen beschreven. Zelfs bovenop die verwijzing wordt met regelmaat, in detail verduidelijkt hoe oorlog te voeren.

 

IJzertijd:

Krijgskunsten worden met der tijd efficiënter.

Men kon boogschieten, speer vechten, hadden strijdwagens en het ultieme zwaardvechten.

In dit tijdperk is duidelijk te zien dat volkeren geografisch gescheiden van elkaar leefden en toch in staat waren een compleet leger te ontwikkelen met eveneens elite teams ter zijne beschikking.

 

Hier enkel voorbeelden daarvan:

­Romeinse Pretorianen

­Griekse Falanxen

­Perzische Onsterfelijken

­Chinese Shaolin Monniken

­Ottomaanse Janitsaren

­Frankische Ridders

­Cheyenne Dogwarriors

­Viking Berserkers

 

Deze bijzondere teams waren in staat tot heroïsche daden en konden een veldslag of oorlog in het voordeel van hun volk en goden beslechten. Deze volkeren hadden hoogtechnologische wapens en verfijnt tactisch inzicht.

 

De nieuwe ontdekkingen:

Ook ging het met buskruit tussen de ontdekking (9e eeuw) en de eerste gebruiken (12e eeuw) van vuurpijlen en vuren met katapulten (trebuchet, balista), naar snellere over grotere afstand, gestuurde projectielen. In de eerste eeuwen, na de eerste gebruiken, kon een goed getraind strijder nog te wapen met traditionele wapens gecombineerd.

Na verloop van tijd (17e eeuw) moesten strijders zich aanpassen aan vuurwapens die het slagveld steeds meer domineerden en kwam men in een modernere type oorlogsvoering terecht.

Kanonnen en de musket domineerden thans het slagveld. Waar de rapier/degen en later de sabel (te paard) en de bajonet (in dichte kwartieren) beslisten over winst en verlies.

In de loop van vierhonderd jaar was een duizenden jaren traditionele manier van strijden grotendeels getransformeerd.

 

 

De moderne oorlog:

In de moderne oorlogsvoering (20e en 21e eeuw )ziet men hoog technologische wapens op grote afstand domineren. Slagschepen en onderzeeërs vuren raketten vanop een honderd kilometer afstand. Vliegtuigen vuren vanop kilometers hoog, ongezien door de tegenstander een precisiebom op doel. Artilleriestukken vuren vanop tientallen kilometers een granaat in een huis.

Wie de afstand domineert wint het gevecht. Schiet je vanop verdere afstand dan schiet je namelijk eerst. Speciaal getrainde teams worden ingezet achter de vijandelijke linies met scanning technologie om inlichtingen te verschaffen en doelen te traceren. Die zijn de belangrijke ankers voor de lange afstand wapens. En de ogen op de grond van het commando.

Kleine vuurwapens, messen en dodelijke vechttechnieken met de hand vormen dan weer de tools voor nabije gevechten. Dit is de meest actuele en echt gebruikte martial arts.

 

 

Strijd in zich:

Technologie is steeds een belangrijke factor in oorlogsvoering. Vroeger waren krijgers met hun geloofsovertuiging, geïnspireerd door heldenverhalen en doorgedreven training, in staat de eenvoudige technologie de nodige kracht bij te zetten. Nu is deze motivatie deels vervangen door meer en meer technologie maar toch blijft de allerbelangrijkste factor/ wapen in de strijd: de opoffering, beheersing en moed die de strijders aan de dag leggen en met volle overtuiging elkaar te wapen gaan.

 

Wat deze strijders precies voelden en beleefden (waaronder angst, verlies, heimwee, honger, kou, moed, hoop en opoffering) is hedendaags moeilijk te begrijpen. Wel is het zo dat deze soldaten hun acties in de eeuwigheid worden gehoord. Oorlog brengt misschien het ergste in de mens naar boven maar ook het beste en dit in veel grotere proporties. Ze hebben strijd geleverd voor broederschap, moed, rechtvaardigheid, om te overleven.

Het is makkelijk daarover te oordelen maar wie van ons in het moderne westen is al eens in de oorlog geweest voor enkele jaren. Of heeft enkele dagen geleefd in honger, koude of uitputting?

 

Wanneer we naar de moderne westen kijken is het triest te ondervinden dat strijd en opoffering nog op weinig medeleven kan rekenen. Soms tijdens ceremonies worden onze voorouders herdacht. Er wordt natuurlijk veel over geschreven en over gepraat. Maar dit alleen verdienen onze voorouders niet (zowel die van 70, 700, of 7000 jaar terug). Laat ons niet vergeten dat oorlog ons als mens, mede heeft gevormd tot wat we nu zijn.

 

Wat verdienen ze wel…

Het is een goed begin dat we hun opoffering en acties bedanken door er verdienstelijk naar te leven, hun verhalen te vertellen. Het is boven  dit alles onze plicht te handelen naar de hoogste waarheid dat het leven bied en de nieuwe generaties goed en waardig op te voeden.

Maar bovenal eer je onze voorouders door uw medemens te dienen en de wapens op te nemen wanneer nodig.

Zowel voor uzelf, dierbaren, medemens en dier in nood.

 

Eerbied en dankbaarheid voor hen allen die ons zijn voorgegaan!

 

Waarom Martial Arts.

 

M.A. kan je om verschillende, duizenden redenen doen. Ik beschrijf hier enkele vooraanstaande, cliché en alternatieve redenen. Dit helpt het onderwerp beter begrijpen in zijn context.

 

M.A. lijkt in de eerste plaats te gaan om een tegenstander te overwinnen. Indien die zich aandient, is fysiek geweld soms genoodzaakt en een voorbereiding daarop is de martial arts.

Dit door middel van een aangeleerde techniek, tactiek en mentale structuur.

 

Ik geef enkele van de moderne motivaties; hoe iemand heden-ten-dage martial arts beoefent...

 

A: Martial arts is  aangewezen voor mensen die conflicten vrezen of angsten bezitten, welke hun belemmeren in het leven te staan en op te komen voor hun ideeën of gevoelens.

Door de confrontatie van angsten en beperkingen met een leraar of partner te trainen (die u limieten respecteert) of te onderzoeken kan je hopelijk mentale blokkades openen. Men zal eveneens fysiek sterker worden en meer doorzettingsvermogen krijgen. Een gezonder en dynamischer lichaam hebben.

 

B: De vechtsporten zijn de meest bekende vormen van de moderne tijd. Dit is een redelijk realistische vorm maar draait al te vaak om ego en geld. Het heeft enkele goede kwaliteiten zoals impact en fysiek vermogen en is vooral voor jonge mensen nuttig maar het mist ethiek en essentie, wat een volleert Martial Artist nodig heeft. Ook in de echte strijd (in de oorlog) ben je hier op technisch en tactisch vlak weinig met gestaafd. Mede door deze sport ontstaan er natuurlijk veel misopvattingen. Mensen denken dat dit de top van de piramide is. Dit klopt natuurlijk niet.

 

C: In ordediensten en het leger is bepaalde kennis en training van geweldbeheersing noodzakelijk. Men moet in zijn ambt kunnen strijden voor de natie. Deze aangeleerde manier komt in vormen, door middel van drillen aangeleerd. Over de kwalitiet en diepgang van deze vormen valt te discussiëren.

Het moto, simpel voor iedereen wordt hierbij gebruikt en gefixeerde technieken zijn dus de norm.

Dit is ergens nodig want iedereen doet dan ongeveer hetzelfde tijdens een bepaald gebeuren.

 

Deze voorbeelden zijn natuurlijk allemaal mooi meegenomen en benaderen Martial Art maar het gaat mist de absolute kern.

 

Goede overtuigingen?

 

Voor de wijze beoefenaar gaat het allemaal om het gevecht en de diepgaande confrontatie daarin met het zelf. Uzelf eerlijk uiten doorheen dagelijkse conflicten en ook tijdens vechten.

Zowel psychisch, mentaal en spiritueel; vanuit een oprechte houding.

Dit benadert in de ultiemste uitdrukking: overleven in een gevecht op leven en dood en ook het ontsluieren van de vele illusies die daarbij optreden.

 

In Martial Arts telt ook het harmoniseren van lichaam, ziel, geest en levenskracht; het overwinnen van jezelf en tegenstander.

 

Hoe doe je dat?

 

Het overwinnen van uw eigen beperkingen en wat van daaruit uitzonderlijk ook gebeurt…  in uzelf (het EGO) overwinnen is het hoogste doel. Je vecht tegen je eigen demon en chaos, angst en andere beperkingen. Het overstijgen van het ego is wat ook verlichting wordt genoemd in de oosterse mythes.

Ook bij ons werd in de riddertijd met de zoektocht naar de Heilige Graal, naar deze staat van ''bewust = zijn'' verwezen.  Het is hierbij belangrijk een non-dualistische visie op het leven te hebben.

 

Dit begint en eindigt allemaal bij jezelf; is een resultaat van ernstige contemplatie en confrontatie. Dit samen met een bereidheid (drive) in bezit om alle ketenen (ingesteldheid, vooroordelen, overtuigingen, normen,...) die u bezighouden, compromisloos los te snijden en achter te laten. Open je geest, wees rechtvaardig en onpartijdig. Angsten en alle andere persoonlijke beperkingen zijn hierbij te overwinnen.

 

Indien u hier in slaagt zal de open aandacht die u hiermee ontvangt een focus geven die je in het gevecht efficiënter maakt, u sneller en doordachter leren zien. Als er nog een gevecht ontstaat zal dit om belangrijke persoonlijke redenen zijn of uit bescherming van anderen. Martial arts bestaat dus niet alleen om te vechten tegen vijanden en vooral niet om zinloze prestaties na te jagen. Het heeft een diepere betekenis in zijn onstaan en gebruik.

 

In de oorsprong van de krijgskunsten vind je... als je goed zoekt nog aanwijzingen naar deze  filosofie maar je moet voorbij regels en dogma durven kijken... Of bij DG360.

 

Ten slotte wil ik niet laten voorbijgaan dat martial arts zijn oorsprong in oorlog heeft en dat strijden soms onvermijdelijk is. Het is belangrijk in het leven om uzelf te kunnen verdedigen. In tijden van vrede bereid een wijs man zich voor op oorlog, luid een oud gezegde. Dit is vooral een zaak voor mannen en het is ieder zijn plicht om zichzelf en anderen te kunnen beschermen. Sterk zijn voor elkaar!

 

Wanneer u Martial Arts oprecht beleeft bezit u grote kracht. Help waar nodig en gebruik uw kracht nobel. Vechten is nooit goed in functie van haat dus als het moet laat het dan vooral in dienst van uw medemens/ dier en orde zijn.

Wanneer u uzelf moet beschermen gebruik dan enkel het noodzakelijke geweld.

 

Twee oude gezegden houden dit simpel:

 

Een gemeden gevecht is een gewonnen gevecht!

Beter mediteren in de cel dan invalide naar huis!

 

Onthoud dat als slaags geraken niet meer te vermijden is, je dan meedogenloos moet zijn. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor uzelf en uw tegenstander. Zowel gerechtelijk als persoonlijk.

Maak dus een goede evaluatie in je pre-conflict voor je handelt. Twijfel nooit indien nodig!

 

 

Indeling van Martial Arts.

 

Dit is een eenvoudige martial arts indeling, bekeken vanuit een lokaal perspectief.

 

Om een klaar overzicht te scheppen stelde ik zes groepen samen:

 

1)De zelfverdediging: Je leert beheerst klemmen plaatsen, gecombineerd met andere verdedigingstechnieken. Daarbij kan je gordels behalen. Dit aanbod is een combinatie van verschillende stijlen en is heel geschikt voor de modale burger die een leuke en sociale bezigheid zoekt. Heel bekend is Jiu-Jitsu en Aiki-Jitsu.

 

2)De vechtsporten: Hier is bovenop het leren van vechtstijlen een competitie mogelijk.

Zowel de Olympische vechtsporten zoals Schermen, Judo, Worstelen als andere competities zoals de UFC en K1 horen bij deze categorie. Hier draait vechten om glorie, geld en ego, niet de mooiste eigenschappen van een Martial Artist. Anderzijds bezitten deze beoefenaars een groot athletisch en doorzettingsvermogen.

 

3)De traditionele krijgskunst: Deze zijn de oude kunsten. Op verschillende plaatsen ter wereld zijn er plaatselijk kunsten ontstaan. In de moderne wereld zijn die kunsten wijd verspreid geraakt.

Zoals: Iado, Tai Chi Chuan, Glima, Escrima en Aikido. Enkele van deze scholen hebben contacten in het land van herkomst, geven nog steeds op een vrij authentieke manier les en bieden de mogelijkheid in het land van herkomst te trainen. Dogma en clubregels beperken hier jammerlijk de groei van uw ware zelf. Een realistische vechtstructuur is hier doorgaans zeldzaam.

 

4)De Self-defence: Het antwoordt op het gevecht waar geen regels, dogma of structuren in plaatsvinden. Dit gevecht is onderhevig aan de rauwe natuur van ons bestaan. Deze gebeuren op elke mogelijke tijd en plaats, zoals thuis, op openbare plaatsen en vooral in het uitgaansmilieu.

Dit is een pure vorm van vechten. Jeet Kune Do (Art van Bruce Lee) gaat hier snel en efficiënt op in maar vele andere Martial Arts en/ of Combatives benaderen op hun eigen manier (dikwijls met omwegen) het straat gevecht. Kijk naar de leraar en zijn methodiek om onderscheid in kwaliteit te maken. Het draait tijdens vechten om uw leven.

 

5)De ordediensten: Ook zijn er de ordediensten van een natie. Deze mogen tijdens een opdracht op een wettelijke manier geweld gebruiken (de wettige verdediging). Om protocollen af te dwingen, verdedigen en te vertegenwoordigen. Aan hen wordt momenteel vooral een mix van Jiu-Jitsu en Krav Maga geleerd. Andere type training, ploegwerk en kennis vangen hetgebrek aan efficientie van deze mix op.

 

6)Het leger: De oorlog. Waar geweld wordt gebruikt om economische, territoriale of religieuze overtuigingen te verspreiden. Hierbij staat het onderwerpen van de tegenstander centraal. Men gebruikt als wapen voor de individuele soldaat vuurwapentechnieken en messen gecombineerd met Close Combat.

 

U kan natuurlijk kiezen welke weg op te gaan. Aan wat het beste bij u past en in je leven nuttig kan zijn.

Zolang je maar weet waar je aan begint en wat je ontvangt.

Alle groepen hebben subtiele verschillen en zijn specifiek gericht.

 

Belangrijk te weten voor u een school binnenstapt:

 

Kijk goed uit waar je binnenstapt om te leren. Veel scholen bieden snelle vooruitgang, gekoppeld aan hoge prijzea, Ook leer je meestal technieken die je in het heetst van de strijd niet zullen helpen. Je hebt dogma’s en in elke stijl beweert men wel de beste te zijn. Andere werken dan weer op prestaties, kracht en ego, zonder ethische kwaliteiten.

Kortom: ‘’Je riskeert verwondingen, uitgebuit te worden of je leven tijdens de uitvoering van zogenaamde wondertechnieken’’ .

Deze scholen bevatten nonsens, hebben nog weinig met de kern van martial arts te maken en ze zijn te talrijk!

 

Let ook hier op: Elke stijl heeft in principe zijn waarde als de leraar verantwoordelijk en intelligent is.

De kunst dient dan ook efficiënt te zijn. In een goede school moet je jaren werken om vooruitgang te boeken. Het draait daar nog steeds om de energie. Niet enkel de prestatie.

Je kan jezelf ontdekken en vrij bewegen in gedachte en techniek. Ik verklap even dat deze scholen bijna onbestaand zijn!

 

Voor mij persoonlijk... Ik heb door de jaren heen alle groepen doorlopen en sommige ervaar ik nog steeds. Ik benader graag de diepste essentie: ''strijden om te overleven.''

In Martial Arts telt voor mij bushido (strijders code) en de ontdekking van je echte zelf.

 

Bovenal belangrijk wanneer je Martial Arts onderzoekt:

 

Wat werkt in het duel heeft gelijk! Je sluit een conflict op de snelste manier.

Het draait om innerlijke groei. Martial arts is een levenswijze en filosofie.

 

Normen en waarden.

 

Normen en waarden zijn een begrip dat al te vaak wordt gebruikt, vooral uit gewoonte.

Maar wat betekent dit eigenlijk en welke plaats heeft dit nog in onze maatschappij.

Is hier echt nog nood aan en vanwaar komt het.

 

In dit hoofdstuk zal ik dieper op deze vragen ingaan en daarmee trachten hierin duidelijkheid te scheppen.

 

Betekenis:

 

Waarden gaan eigenlijk vooraf aan normen (bepalen de richting) dus kan men van waarden en normen spreken.

 

Waarden zijn een ideaal, een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden.

Zowel door een gemeenschap of een individu.

Dit wordt of zou toch voor iedereen als wenselijk beschouwd zijn. Tenminste, dat wordt verwacht.

 

Men spreekt van waarden die door een groep of individu worden geschouwd, de instrumentele.

Ook van  de waarden vanuit de gedachte dat het goede gedaan moet worden, gebaseerd op ethiek,

namelijk de intrinsieke.

 

Eer-Zelfstandigheid-Loyaliteit-Gastvrijheid-Moed-Doorzettingsvermogen

 

IJver-Waarheid-Discipline-Rechtvaardigheid-Eerlijkheid-Vrijheid

 

 

Normen worden afgeleid uit waarden en zijn gedragsregels; ze bepalen het dagelijks sociale verkeer.

Het zijn de algemeen aanvaarde gedragsregels.

Normen zijn dus opvattingen over hoe men zich wel of niet zou moeten gedragen in bepaalde omstandigheden.

Je kan dit makkelijk vergelijken met reglementen en/of wetten. Wat kan en wat niet in een bepaalde situatie.

 

Oorsprong:

 

Mensen gaan er steeds van uit dat het vroeger beter was. Deze opvatting moet je echter relativeren.

Ongetwijfeld zijn er altijd goede zaken die verloren gaan met de tijd maar andere worden gewonnen zodat het ook beter wordt op andere vlakken. Natuurlijk kan men aannemen dat het ten gevolge van de modernisering sterk achteruit is gegaan met de sociale vermogens.

 

Het is een feit dat de mens het leven vroeger begoed benaderde en zijn gedrag aanpaste aan een  aanwezigheid van goddelijk bewustzijn. Uitzonderingen hierin waren natuurlijk aanwezig en overtredingen, wanbedrijven of misdaden werden gepleegd. Maar door een goed aangepast gerechtssysteem en een consequent tribunaal werden mensen ietwat beter gemotiveerd om zich te gedragen. Dus met het efficiënt religieus systeem (wat ''waarden'' nu vervangen heeft) en de norm daaraan gekoppeld was een gezond culturele beschaving eerder haalbaar en aanwezig.

Deze ingesteldheid met consequentie was een belangrijke leidraad om juist gedrag te sturen, te verankeren.

 

Indien u denkt dat dit voortreffelijk gedrag voortkwam uit onderdrukking of uit een hogere vorm van bewustzijn is er misschien een reden voor contemplatie en studie om te bepalen wat juist is...

Ikzelf ben er van overtuigd dat dit door het collectief bewustzijn kwam. Dat men voor elkaar meer eerbied had omdat men een ruimere spirituele betekenis aan het leven gaf en men elkaar meer nodig had in het dagelijks levensonderhoud.

 

De strijd tussen goed en kwaad, het rationele en irrationele heeft steeds het intellect geoccupeerd. Aan het goede en de rede is steeds een hoger recht gekoppeld. Dit is begrijpelijk want het goede is een scheppingskracht waarbij het kwade eerder vernietigend werkt. De rede vertaald en ontleed waar het onlogische chaos veroorzaakt.

 

Dit is de eeuwige strijd binnen een dualiteit! Je hebt ook mensen die chaos prefereren en daar gerechtigheid in vinden wat eigenlijk ook kan en ook veel gebeurt. Moeder natuur laat u hierin vrij te kiezen maar om samen te leven hebben we vooral orde en logica nodig. Dit prefereert de samenleving trouwens grotendeels.

Door standpunten, ingenomen vanuit logica en orde zijn er veel waarden die hun plaats hebben dat in het collectief geheugen, dat generatie op generatie is meegegeven een plaats heeft gekregen. Dit hoort u in vele oude gezegden, in de vele religies en geschriften.

 

 

Verwaarlozen van waarden en normen:

 

Als je het leven eens goed onderzoekt dan merk je dat waarden en normen een groot deel van het levenspatroon bepalen. Dit is omdat het educatief, sociaal en justitie beleid vooral bestaan uit vooringenomen en vaste waarden. Het is dus duidelijk dat deze hun nut hebben in een beschaving .

 

In hoeverre mogen die opgedrongen worden lijkt hierbij een belangrijke vraag...

Wanneer u een waarde en norm aan een kind overbrengt zal dat kind deze nastreven als die de juiste opvoeding met de goede voorbeelden heeft meegekregen; de noodzaak hiervan inziet. Je krijgt dan een spontane uiting van die waarden. Dus, een goede opvoeding is belangrijk.

 

Dit is jammer genoeg een ideaal dat weinig wordt aanschouwt.

Meestal worden weinig of geen waarden overgeleverd aan kinderen of komen ze maar half aangeleerd door een gebrek aan begrip, zorg, discipline en opleiding.

Dit gevolg zie je al te vaak bij criminelen.

 

In de antieke tijden was dit meer een gedrag dat bij de lagere kaste hoorde. Nu zie je dit globaal ook bij de elite omdat die de aangeleerde waarden vaak verdommen, omdat ze liever macht en hun Ego nastreven, winst maken en egoïstisch zijn. Vooral in de politiek en bedrijfswereld zie je deze ontwikkeling. Leugens om winst en zelfbehoud zijn hiervoor aanvaardbaar geworden. De kleine mens; de volger kopieert dit gedrag met nu bekende gevolgen.

 

Momenteel kunnen we ook aanschouwen dat volkeren met tegenstrijdige waarden niet goed kunnen samen leven. Nieuwe landgenoten delen niet altijd onze normen en waarden en worden hierin ook niet geschoold.

U ziet momenteel het resultaat van deze onverschilligheid die onze 'leiders' toepassen, zoals onder meer: toegenomen criminaliteit en normvervaging. Volkeren zullen zich moeten aanpassen aan deze ontwikkeling of conflicten zijn onvermijdelijk.

 

Al deze nalatigheid maakt dat er dus heel wat mis loopt in onze sociale omgang.

Ik leer hieruit dat waarden dus niet als onvoorwaardelijk te beschouwen zijn. Integendeel dienen ze actief gehandhaafd (door justitie en educatie), aangeleerd te worden. Dit zorgt voor een betere verstandhouding en is goed voor iedereen.

 

 

Besluit:

 

Als beschaving houden we nog enigsinds vast dat goede waarden onontbeerlijk zijn in het leven. 

Wat voor mij in grote lijnen ook zo is. Ze zijn dus een goed vervangmiddel voor hedendaagse goddeloosheid en ze zijn ook nodig om een ethische basis te bepalen. Daarin zit hun kracht. Ook kan het een richting geven aan diegene die verdwaalt zijn en een structuur geven aan diegene die geen richting kennen.

In de praktijk zie je dat men graag spreekt over normen en waarden maar dikwijls de moed en intelligentie mist om deze te handgaven. Dit leid zonder twijfel tot nog meer chaos!

Hoe dan ook kan het beter. Het begint daarbij in jezelf!

 

Ik raad u aan om bij uzelf en kinderen een bewustzijn te creëren dat helpt het onderscheid te zien in wat  juist, rechtvaardig en oprecht is.

Dat is in combinatie met eerlijkheid bewaren het beste wat u kan doen.

 

Indien u de kracht of inzichten mist kan ik u zeker helpen...

 

Viriliteit

 

Viriliteit is o.a. uiten van dapperheid, opkomen voor uzelf!

 

Viriliteit wordt hier vanuit zijn allerbelangrijkste oorsprong bekeken.

Namelijk heroïsme en zelfopoffering in dienst van bv: rechtvaardigheid en waarheid.

 

Als Martal Artist is viriliteit onombeerlijk; om in conflicten centraal te blijven of om (hopelijk) zonder twijfel acties te ondernemen. Viriliteit is belangrijk voor diegene die angsten wil doorzien of voor diegene die zich wil overstijgen, opkomen voor zichzelf of eerder algemeen de wapens wil opnemen indien de natie of mens en dier dit nodig heeft.

 

Vanwaar viriliteit?

 

In de oude tijden was je niks waard als je uw woord niet nakwam of een uitdaging uit de weg ging.

Als man was je een leider of een slaaf.  Kwam je niet op voor jezelf had je een zwaar leven.

Men had grote idealen en goden als voorbeeld en respect was eerder een standaard dan uitzondering.

Als viriel man had je de moed om wat dan ook onder ogen te zien en verticaal het leven te trotseren.

Dit werd door de beschaving aanzien als een ideaal en hier werd van nature naar opgekeken.

 

Het is eigenlijk een vrij normale waarde die hedendaags wegebt.

 

Viriliteit in dienst...

 

Dapper of moedig zijn kan op vele manieren en de uiting kan dan ook heel uiteenlopend zijn.

 

Ik wil even toelichten dat dit in essentie op nog vele andere manieren naast strijden kan en ook gebeurt is!

 

Individuen uit alle lagen van de bevolking en van alle tijden, zoals: uitvinders, vaders, boeren, schrijvers en aristocraten die viriel en oprecht zijn, helden of nobel waren, zijn altijd een minderheid geweest.

Ironisch genoeg zijn zij diegenen die onze beschaving mede mooier, beter hebben gemaakt en nog steeds een belangrijke factor binnen onze evolutie zijn. Het zijn grondleggers van een beschaving. Hun kracht om te handelen wanneer nodig  hebben de beschaving helpen creëren tot wat het nu is.

 

Viriliteit is in dit voorbeeld belangrijk omdat dit ons aantoont dat ieder die zich onzelfzuchtig inzet voor de gemeenschap de kracht moet hebben die nodig is om bv. anders (uzelf...) te zijn, tegen de trend in te gaan of uw eigen faalangst en demonen te neutraliseren.

 

De strijder brengt op zijn manier bijdrage aan de beschaving met virilitiet als primordiale eigenschap.

 

Praktisch bekeken:

 

Aan welke morfologische criteria  moet een man beantwoorden om er virieler en ‘dominanter’ uit te zien? Dit is naturlijk subjectief... Toch zijn er enkele belangrijke kenmerken die ik even wil aanhalen.

 

Een viriel man bezit onomstotelijke  doorzettingskracht.

Draagt waarheid in zijn woorden en eer in zijn daden.

Hij offert zichzelf op, voor die in nood en dat wat verder nodig is.

Is meedogenloos voor zijn vijand en gedreven in de strijd.

Onderscheid het echte van het valse.

Zijn lichaam is sterk, dynamisch en zijn geest is helder.

Hij is romantisch en inleggend,  een openbaring voor zijn vrouw, een toonbeeld van liefde.

Hij is op de hoogte van de juiste kennis, is pienter, intelligent en steeds eerlijk in de handel.

Hij is een houvast en een kanaal van wijsheid.

Eveneens de lach in de onrust en de humor in spé.

 

Is de vrouw viriel:

 

Ik wil nog even bij vermelden dat viriel zijn voor een vrouw op een manier ook van toepassing is.

Het is dan meer een uiting of een idee van kracht of moed, niet altijd het fysieke.

Nauurlijk zal de doorgaanse vrouw niet snel de morfologische criteria van viriliteit weergeven, spreekt vanzelf.

Maar dit is ook niet belangrijk. Ik zeg hier enkel dat viriliteit mentaal - in haar gedrag of eerder spiritueel geuit wordt. Vrouwen zijn dan ook in staat tot dezelfde heroïsche daden als een man.

 

Besluit:

 

Viriliteit is de dag van vadaag al snel geassocieerd met een brutte kracht. Maar een viriel iemand is meer; ook inteligent, verzorgt, wijs en gevoelig... Hoe dan ook hebben we naast deze opgesomde kwaliteiten ook sterke vermogens nodig. Zij het om in evenwicht te zijn als mens of zij het om te kunnen omgaan met geweld en onrecht.

Het is alvast een mooie eigenschap die ik graag terug wat meer zie verschijnen. Je hebt het ook nodig om een goede Martial Artist te zijn. Vandaar deze uiteenzetting.

 

 

Via DG360 geef ik u de inzichten, kracht en motivatie  die je nodig hebt...

 

 

Attitude is Altitude! (Nick Vujicic)

 

Een staat van mentaal overmatige spanning (depressie, onzekerheid) als atleet tijdens training, conflicten  zowel als strijden beperken de capaciteiten van het  individu zijn prestaties.

Indien emotionele storing of overmatige angst opduikt is verlies van goede prestatie heel waarschijnlijk.

Door een gespannen focus zal er verlies in bekwaamheid, spontaniteit aan techniek en/ of verlamming in tactische beoordeling optreden. Ook fysisch zal de toename aan spanning meer melkzuur opbouw inhouden wat de spieren vertraagd en tegenwerkt. Dit veroorzaakt vaak onhandige bewegingen met falen tot gevolg.

 

Hoe speelt uw attitude een rol tijdens de praktisering van combatives...

 

Voor een winnaar of kampioen is de winning attitude van groot belang. ''It's what you put your mind to that counts,'' is een oud gezegde maar zeer belangrijk in deze context. Het is psychologisch noodzakelijk.

Natuurlijk spelen ervaringen uit voorgaande confrontaties een grote rol in het rationaliseren. Hoe meer top ervaringen, hoe meer dit vanzelf gaat en de issue omtrent vertrouwen en angst zal uiteindelijk verdwijnen.

 

Wanneer u  in een gevecht of conflict betrokken geraakt zal u natuurlijk adrenaline voelen. Het misselijk gevoel in de buik met hartkloppingen lijkt voor de ongetrainde waarschijnlijk verlammend.

Voor de getrainde atleet echter.... is dit signaal een innerlijk overschot, een extra stimulans. Het indiceert een paraatheid voor geweld en wordt op die manier gebruikt om sterker te worden. Een volwassener en ervaren houding, geworteld door zelfrealisatie en diepgaand onderzoek komt tot leven.

 

Attitude kan je aanwenden om bv. volgende eigenschappen te creëren:

 

Veelzijdige focus en aandacht.

Snelheid ( fysiek en psychisch).

Krachtige aanvallen.

Zelfzekerheid en moed.

Natuurlijke dynamiek.

 

 

Een goede (echte) Martial Artist moet leren om altijd alles uit een situatie te halen, het leven. Maar vooral wanneer in training is het belangrijk om met de juiste attitude te leren. Weten hoe uzelf mentaal te sterken en voor te bereiden op een gevecht. Leef en train naar uw dromen en idealen toe. Geef steeds alles wat je kan, wanneer het kan. Door in latere fase realistische situaties aan te gaan en de eigen beperkingen steeds aan te kaarten, grenzen te overschrijden moet je eindelijk grenzeloos worden!

Zowel fysiek als mentaal zul je steeds uw limieten inzake uithouding en kennis moeten vergroten.

 

De attitude, "Je kan winnen (overleven) wanneer je dit graag genoeg wilt (hard voor traint)," betekent dat de wil om te overwinnen en die om efficiënter te worden in uw expressie van - een constante is. Uw eigen beperkingen eerst overwinnen staat natuurlijk centraal.

 

Het begint zoals altijd bij uzelf.

 

 

Geinspireerd door Tao of Jeet Kune Do

 

Voeding bepaalt 75% van je gezondheid!

 

 

Ondertussen verdiep ik me sinds 2004 in de culturele eetpatronen ,voedingssamenstelling -en industrie.

Ik ben stelselmatig mijn manier van eten gaan verbeteren.

Daardoor is mijn levenskwaliteit stukken beter geworden, wat aanvankelijk ook het doel was.

 

Als Martial Artist is het heel belangrijk een sterk lichaam te hebben om ernstig en voluit te trainen/ impacten te verdragen. Ook een sterk mentaal vermogen en concentratie is vereist.

Een goed uitgebalanceerd dieet helpt hierbij.

Ik post dit hoofdstuk omdat ik uitga van een gezonde geest in een gezond lichaam.

 

Onderhoud uw tempel!

 

Ik wil even mede delen dat ik geen officiële scholing heb gevolgd inzake deze materie. Ik schets bevindingen uit persoonlijke ervaringen en onderzoek. Indien u kamp met problemen ten gevolge van voeding of genezing zoekt met, is het belangrijk u  te wenden tot een deskundige.

Ga eerst naar uw huisarts die u dan eventueel kan doorverwijzen indien nodig.

Wanneer u reeds een ziekte of probleem hebt is begeleiding een absolute noodzaak om te genezen.

 

Bekijk  zowel  het medische conventionele ciruit maar bekijk gerust ook alternatieve bronnen.

 

Als bronnen gebruik ik:

 

BOEK: Okinawa: Een leefwijze. Auteur: Bradley Willcox.

http://www.favv-afsca.be/

http://www.leefbewust.com/az.html

http://www.warriorsforhealth.com/wie-ben-ik.html

http://voedzo.nl/

 

 

Ik verduidelijk eerst een historisch feit:

 

De traditionele beschaving van Okinawa stond gekend om zijn opvallend veel gezonde oude mensen die gemakkelijk honderd jaar oud werden. Bij ons is de levensverwachting nu ongeveer tachtig jaar.

De mensen in Okinawa hadden het uiterlijk en deden werk op hun honderd jaar zoals een gezonde zestiger van bij ons. De beschaving kende met uitzondering ziekten zoals kanker, alzheimer en depressie.

 

 

Hun levensritme was dan ook anders en bestond uit vijf gezonde pilaren, namelijk:

 

De juiste lichaamsbeweging (karate en ontspannende oefeningen).

Een goede sociale omgeving (begrip, steun en liefde van familie en buren)

Spiritualiteit en traditie (diepe begrijpen van en aanpassing aan het leven)

Gezonde voeding (vers en afwisselend)

Een natuurlijk en dynamisch levensritme (geen stress en prestatie drang)

 

 

Het is belangrijk te weten dat het met de modernisering in dit eilandengebied (deel van Japan),nu de gemiddelde leeftijd daalt en dat de moderne ziekten nu meer voorkomen.

De families niet meer functioneren naar behoren, hormoonafhankelijke kankers, stress en depressie meer voorkomend zijn...

 

Voedingspatroon van vandaag even bekeken:                                                                                 

 

Bekijk de voedingsgewoonten van de mens vandaag, zoals: barbecue, bier, frieten, pita, Mc Donalds, kant- klare maaltijden en blik (geraffineerd voedsel). Op zich kan ik zeggen dat een iedereen dit mag eten en er niks mis is. Wat in essentie ook zo is. Dit moet af en toe eens kunnen.

Weet alvast dat dit voedsel ernstige gevolgen voor uw gezondheid met zich kan meebrengen!

 

Wat je eet beinvloed uw concentratie, calorieën toename, stoelgang, humeur, bloed en suiker spiegel, cholesterol, ect... en zijn maar enkele van de redenen waarom het eetpatroon van vandaag hallucinant te noemen is.

Bijkomend beïnvloed dit de gezondheid van ons nageslacht en heeft dit gedrag een enorme impact op ons leefmilieu en sociale zorgkas.

 

Hoe controversieel het ook mag klinken. De voedselindustrie heeft weinig interesse in uw gezondheid. Eerder in winst. De politici en de voedselindustrieën delen gemeenschappelijke belangen. Heb dan ook geen blindelings vertrouwen in wat op de verpakking staat en wees behoedzaam als je voeding aankoopt.

Ga liefst zoveel mogelijk naar authentieke speciaal/ kwaliteitszaken en mijdt een supermarkt als uw standaard winkelplaats!

 

Enkele  zaken die we vandaag voeding noemen:

 

Voorbereide of kant-en-klare voeding.

Ingevroren maaltijden (indien bereid in microgolf).

Koolzuurhoudende en bijtende dranken zoals cola.

Fast food en gefrituurde gerechten (meest in verzadigde -en transvetten gebakken).

Alcohol, tabak en farmaceutische drugs (medicijnen).

Alles wat steriliseren, pasteuriseren, inblikken, inmaken, pekelen, raffineren, genetisch manipuleren, modificeren van voedsel inhoud mijden!

Voeding uit conventionele ketens en de meeste restaurants.

­Negatief gemanipuleerde informatie zoals nieuws en collectieve meningen (informatie verteer je ook).

 

Deze bevatten een bron aan verzadigde vetten, geraffineerde suikers/ zouten, chemische ''vitamine'' cocktails en gepasteuriseerde elementen die buiten proportie uw lichaam zijn natuurlijke cyclus ontregelen.

 

 

Bij aankoop van voedsel zijn er vijf grote groepen die je moet in het oog houden.

Deze groepen zijn de:

 

gepasteuriseerde zuivel.

geraffineerde suiker en zouten.

additieven (E-nummers).

de pesticiden en biociden.

de verzadigde vetten.

 

Het is belangrijk om deze inname zoveel mogelijk te beperken, zo niet te vermijden.

Ik beschrijf nu deze vijf groepen ter verduidelijking.

 

Pasteuriseren:

 

Conserveren wordt reeds lang toegepast. Al sinds paleolithicum begon men dit te ontwikkelen.

Technieken zoals bevriezing en drogen, afhankelijk van de omstandigheden, maar ook door gebruik van zout, pekel, suiker en zuur of alcohol. Vis en groente werd bijvoorbeeld ingevroren, terwijl fruit vaak werd gedroogd om schimmels te voorkomen. Vlees en vis werd gepekeld (bijvoorbeeld zoute haring) en met fruit werd jam gemaakt. Met zuur werd haring bewaard, of de bekende augurken in het zuur. Qua conservatie door alcohol zijn rozijnen op brandewijn bekend.

 

Voor melk langer goed te houden werd deze eerst gefermenteerd. Hierdoor ontstond dan yoghurt.

Pasteuriseren is een conserveringstechniek die sinds 1886 bestaat en wordt nog steeds gebruikt om de zuivel producten bacteriën vrij te maken. Men heeft 2 wijdverbreide methoden die nog steeds gebruikt worden. De HTST en UHT methode.

-Tijdens de hoge temperatuur/ korte tijd methode (HTST) wordt de melk verhit tot 72°C en daardoor sterven de bacteriën maar niet de endosporen die zij maken.

Kenmerkend voor deze conserveringstechniek zijn de lage temperatuur en de hoge druk (UHP).

Door de hoge druk worden schadelijke ziekteverwekkers en vegetatief bederf-veroorzakende micro-organismen geïnactiveerd.

-Tijdens de ultra hoge temperatuur methode  (UHT)komt de verhitting tot 138 °C en sterven alle resten van de bacterie uit. Ook de smaak veranderd sterk.

 

Door het pasteuriseren worden de enzymen in de melk grotendeels vernietigd en deze hebben een belangrijke werking. Ook blijkt dat pasteurisatie vitamines A, B, C, D, calcium en fosfor vernietigd. Gepasteuriseerde melk bevat weinig enzymen en is eigenlijk dood, niet goed voor de gezondheid. Je kan het nuttigen van deze melk even in vraag stellen.

 

Het fabeltje dat melk niet langer goed zou zijn voor ons is duidelijk een misverstand.

Gepasteuriseerde melk is niet goed voor ons en gesteriliseerde is nog stukken erger!

 

Uw verse melk even zelf  koken voor gebruik kan zeker geen kwaad en rauwe melk is ook veilig te drinken...

 

Geraffineerde suiker:

 

Van nature komt suiker in veel planten voor: vruchten bevatten veel natuurlijke suikers en ook in groenten komen natuurlijke suikers voor. Die zijn heel gezond voor je lichaam vanwege de vele vitamines, vezels etc.

De suiker die wij kennen als toegevoegde in vele etenswaren worden vooral gewonnen uit suikerbieten en suikerriet. Het sap wordt 'gezuiverd', de vitamines en mineralen die zich in de substantie bevinden worden gefilterd, tot er alleen nog zuivere suiker (sacharose/sucrose) overblijft.

 

Geraffineerde suiker nuttigen op grote schaal brengt gezondheidsproblemen met zich mee.

Het lichaam neemt de koolhydraten die in de suiker zitten op maar omdat die geraffineerde suiker lege koolhydraten bevat moet uw lichaam dit compenseren.

De reden dat er nu zoveel diabeten zijn is overduidelijk te wijten aan geraffineerde suikers.

De hormonen insuline en glucagon spelen een essentiële rol bij de suikerstofwisseling in ons lichaam.

Zij zorgen ervoor dat het bloedsuikergehalte in evenwicht blijft. De alvleesklier reageert op de hoeveelheid suiker in het bloed. Dit blijft echter niet onbeperkt duren.

 

Als vervanging voor deze zoetigheid kan u vooral bewuster met suiker omgaan en natuurlijke suikers gaan gebruiken. Deze zijn o.a. honing, palmsuiker, alle fructose lactose en ahornsiroop.

 

Er is zout dat heelt en er is zout dat dood!

 

Artsen en gezondheidsdeskundigen beweren hedendaags maar al te vaak dat zout ongezond is.

Dit is deels correct. We hebben 3 bronnen van zoutwinning.

 

Steenzout, gewonnen uit mijnen in de grond, op plaatsen waar ooit zeeën waren en Kalizouten, gewonnen uit sylviet, een mineraal, namelijk kaliumchloride en laatste is er het Zeezout.

Deze zouten hebben elk hun capaciteiten maar het is overduidelijk dat zeezout de hoogste waarden aan vitaminen en mineralen bezit.

 

Door zeezout  te raffineren worden deze echter van 84 essentiële mineralen teruggedrongen tot enkel 2 mineralen

 

Geraffineerd zout echter houdt een groot risico voor het lichaam in.

Het verhindert de vrije uitwisseling van vloeistoffen en mineralen en daardoor gaan opeengehoopte vloeistoffen stagneren in de gewrichten, de lymfevaten en lymfeknopen en de nieren.

 

Om zout bestand te maken tegen het opnemen van vocht en daardoor ''meer geschikt'' te maken voor de consument, voegen zoutfabrikanten chemicaliën zoals droogmiddelen, evenals verschillende bleekmiddelen toe aan de uiteindelijke zoutformule.

Dit ondermijnt telkens de meeste elementaire chemische en stofwisselingsprocessen in het lichaam.

 

Waarom toch het tafelzout dat we nu kennen:

 

Ongeveer 93 procent van de wereldwijde zoutproductie is voor industriële doeleinden. De chemische industrie vereist uitsluitend pure natriumchloride. Aangezien dit de meerderheid vormt voor de klant van de zoutfabrikanten is de norm voor zout de chemische geworden en worden alle natuurlijke elementen in zout weggeraffineerd. 

Dit laat nog 7 procent over voor voedingsdoeleinden. 6 procent wordt gebruikt als conserveermiddel voor voeding, waardoor er 1 procent overblijft dat op de markt gebracht wordt als “tafelzout” of “keukenzout”. Dit zout zou, zoals reeds aangetoond ver uit de buurt van voedsel moeten blijven!

 

De ontginning:

 

Zeezout is al van oudsher een luxe product en wordt gewonnen uit de zee door bekkens aan te leggen en die te laten uitdrogen. Het water loopt van grotere naar kleinere bekkens en legt daarbij, steeds meer verdampend, afstanden van vele km af. Dit proces kan perfect zonder industrieel of chemische bewerkingen aan toe te voegen. Dit is dan zonder twijfel de gezondste zoutproductie die bestaat zoals bij Keltisch zeezout. Dat nog steeds met de hand wordt ontgint.

 

De oorsprong van zout ontginnen:

 

De Romeinen zijn van onderzoek uitgaande de eersten die zeezout op grote schaal leerden ontginnen en verhandelen. Soldaten in het leger hun ‘salaris’ werd soms uitbetaald in zout. Het woord “sol” verwijst naar zonne-energie.

Zout was ooit geld, zout was handel. Wat te denken bijvoorbeeld van de Engelse woorden “sell” of “sale”.

 

Ook in Oostenrijk is vanaf de bronstijd zout gewonnen en er zijn zoutmijnen (die ontginnen in uitgedroogde zeeën) ontdekt die al vele eeuwen oud zijn. Op het moment van de ontdekking in de 18e eeuw waren deze echter reeds lang buiten gebruik.

De Fransen noemen zeezout van oudsher “l’or Blanc” (wit goud). Met recht, want echt zeezout bevat het volledige spectrum aan lichtenergie en de elektromagnetische informatie van alle elementen op aarde. Deze elementen en hun informatie corresponderen rechtstreeks met alle vloeistoffen in ons lichaam. Niet in de laatste plaats met ons bloed dat 98% dezelfde samenstelling heeft als zeewater...

 

De Kelten maakte een “Sole” van sol gris zeezout en regenwater en dronken dit dagelijks. Mits je het niet overdrijft is dit een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement. Het zout uit Guérande (Bretagne) is gekend als het enige echte zeezout. Puur, onbewerkt zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfecte synergie vormen, die de “oersoep” is van het leven.

 

Conclusie: Koop alleen ongeraffineerd zeezout zoals Fleur de sel en Himalaya zout of koop Sel Gris. Alle andere zouten zullen uw gezondheid heel ernstige schade toebrengen. Er is geen middenweg!

 

 

Toegevoegde E-nummers:

 

E-nummers zijn door de Europese Unie veilig verklaarde additieven. Ze worden gebruikt om smaak te houden of vitaminen toe te voegen. Deze worden in gecontroleerde dosissen toegelaten maar het is heel moeilijk om te controleren of de consument, wel of niet de maximaal toegelaten norm overschrijdt. Wat in het geval van ongezond eten snel gebeurt. Een ongezonde additieven mix in je lichaam kan niet goed zijn.

Lang niet alle e-nummers zijn slecht, zo zijn er ook natuurlijke en ze kunnen zelfs gezond zijn.

Bijvoorbeeld E300 is eigenlijk gewoon vitamine C en wordt gebruikt om producten langer houdbaar te maken.

 

 

De e-nummers zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

 

 E100-199 : Kleurstoffen

E200-299 : Conserveermiddelen / Voedingszuren

E300-399 : Anti-oxidanten

E400-499 : Emulgatoren

E500-599 : Diverse additieven

E600-699 : Smaakversterkers

E700-799 : Conserveermiddelen

 

 

Naar onderzoek is een 60% van de e-nummers schadelijk , een 15% kwetsbaar en 25% is gezond. Stel je bij gezond de vraag: hoe gezond het is om extra stoffen toe te voegen aan een product dat een uitgebalanceerd, biologische ontwikkeling kent vanuit de natuurlijke evolutie...

 

Ter illustratie som ik enkele schadelijke op (vele daarvan zitten in frisdranken):

 

Natrium glutaminaat E621 Dit is een smaakversterker, die op zeer grote schaal aan voeding is toegevoegd. Dit middel heeft de neiging om de afgifte van insuline te verhogen en werkt zo overgewicht en type 2 diabetes in de hand. Verder heeft het zeer aanzienlijke neurotoxische en kankerverwekkende effecten. Het wordt ook in verband gebracht met allergieën, ADHD, en stimuleerd achteruitgang op emotioneel en intellectueel niveau.

 

Aspartaam E951 Evenals glutamaat is dit een excitotoxine, wat betekent dat het in kleine concentratie als neurotransmittor werkzaam is en in hogere concentratie zenuwcellen stuk maakt. Dus dit middel kan bijdragen tot ziekten als Alzheimer, Parkinson, MS en epilepsie

 

Cyclamaat E952 is buitengewoon kankerverwekkend, in de VS verboden sinds 1970 en nog steeds toegelaten op de markt van de Europese Unie.

Saccharine E954 is in hoge mate allergeen.

Sucralose of E955 is immunotoxisch en kan lever en nier beschadiging veroorzaken.

Acesulfaam of E950 is eveneens kankerverwekkend gebleken en komt veel voor in kauwgum, frisdranken, snoep en zoete snacks.

 

 

De pesticiden en biociden:

 

Op en in sommige groente en fruitsoorten zitten meer pesticiden dan op ander plantaardig voedsel.

Pesticiden in groente en fruit komen zo ook in je lichaam terecht. Het gebruik van pesticiden is eigenlijk een overbodige handeling en het heeft te maken met de kweekmethode.

Bedrijven en overheden meten de residuen van pesticiden op de schil, maar ze meten niet de pesticiden die door de schil heen dringen. Hierdoor komt men tot de conclusie dat er nauwelijks pesticiden in groente en fruit zit. Volgens onderzoek van het voedselagentschap heeft 7% van de groente en fruit meer pesticiden dat de toegestane waarde.

 

De toename van ziekten als kanker, alzheimer, allergieën en ADHD is mede voor een deel afhankelijk van de kilovrachten chemische bestrijdingsmiddelen die overheden laten gebruiken omdat de grond verarmd is en de zaden zo genetisch gemanipuleerd zijn dat planten nog enkel groeien met behulp van bepaalde chemicaliën.

Alles is in piepkleine concentraties al een gifstof. Er is inmiddels erg veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van kanker. De soms 25 tot 30 soorten pesticide die op een enkel stuk fruit worden aangetroffen zijn onmiskenbaar een oorzaak.

Landbouwgif werkt onder andere met zogenaamde organofosforverbindingen die ervoor zorgen dat de communicatie tussen zenuwcellen en spieren geblokkeerd wordt. Hierdoor gaan insecten dood, maar mensen kunnen er ook ziek van worden.

 

Hier een volgorde van het meest bespoten plantaardig voedsel:

 

 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zou terug gaan tot 1200 VC. Begrijpelijk want perioden van voedselschaarste (hongersnood) en overvloed volgden elkaar op. Mensen hebben steeds geprobeerd om hun landbouwopbrengst te verhogen en te bewaren. Zeker is het gebruik van kalk en koolstof (wat ook werkt). Later ging men middelen gebaseerd op anorganische stoffen als arseen, koper, lood en kwik gebruiken. Al was dit op kleine schaal en eerder experimenteel. In de 20e eeuw werden de chemische bestrijdingsmiddelen (op basis van olie) op grote schaal ingevoerd. Zowel biociden die door de tuinman worden gebruikt als pesticiden door de landbouwer hebben een enorme impact op het leefmilieu en ons teweeggebracht.

  

Van de Belgische overheid is er een onderzoek gaande. Het PRPB (Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden) is een federaal programma. Het heeft tot doel het risico en gebruik van pesticiden en biociden sterk te verminderen.

De giftige effecten van biociden en bestrijdingsmiddelen worden stilaan duidelijk. De wet legt dan ook verschillende regels vast voor biociden en andere chemische producten. Zo mag er geen enkele biocide op de markt komen zonder de voorafgaande toestemming van de federale minister voor Leefmilieu. Die baseert zijn beslissing op het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

 

Het is nu afwachten hoe hier uiteindelijk op gereageerd wordt en of de lobbyisten bereid zijn de goede keuze te maken. Of hun reductie enige waarde zal bezitten. Reductie? Het is een schande dat deze producten nog steeds verkrijgbaar zijn. De biologische teelt (alhoewel ook niet altijd 100% pesticiden vrij) bewijst dat het in essentie zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan.

Dit duid dat geld en persoonlijke belangen hoogstwaarschijnlijk de doorslag zullen geven in de overheid hun beslissing...

 

Ik schets nu een eenvoudig voorbeeld van hoe het beter kan:

 

De Basisregels:

 

Eet zoveel je kan vers en haal uw producten uit authentieke speciaal zaken en eigen kweek.

U mag met regelmaat iets minder gezonds eten.

Hou daarbij 80% gezond tot maximum 20% minder gezond in gedachten. ONgezond mijden!

 

Indien u uw voedselgewoonten wil aanpassen is het noodzakelijk eens naar een specialist ter zake te gaan om advies en eventueel een aangepast voedselschema te krijgen. Dit geld natuurlijk vooral voor mensen met gezondheidsproblemen.

 

Er bestaat uiteindelijk geen formule die voor iedereen van toepassing is, het is belangrijk rekening te houden met een bloedgroep, allergieën, werking van spijsvertering, werk en sportregime, ect...

 

De voedseldriehoek is om te starten een goede basis natuurlijk.

 

Het lichaam is gecreëerd om zo goed mogelijk te functioneren, te helen en wanneer er “problemen” ontstaan geeft uw lichaam (pijn, verkramping) signalen. Zonder goede voeding en rust kan uw lichaam moeilijk regenereren en is het kwetsbaarder voor allerlei kwalen en ziekten.

 

Onderhoud uw tempel... je spaart je heel wat ellende uit.

 

 

Gezonde alternatieven die overigens lekker zijn:

Let op indien u allergiën heeft...

 

 • ­Rijst of pasta ( af en toe eens glutenvrij).
 • Noten of pitten roosteren, raw food (mix van geweekte noten).
 • Alle soorten verse wortel, kool, fruit en vruchten.
 • Vis, vlees van gecontroleerde teelt en/of (regelmatig) vegetarische alternatieven.
 • Olijfolie, of geklaarde boter (nooit warmer dan 85°c)
 • Koffie, theeën van verse oorsprong. ('t oolens soete)
 • ­Verse bereidingen en soepen invriezen, later op kamertemperatuur te ontdooien en geen microgolf gebruiken tijdens de bereiding.
 • ­Bruisend mineraalwater uit een natuurlijke bron.
 • ­Handgesneden frietjes in plantaardige vetten op lage temperatuur (kokosolie is het beste)
 • Rauwe melk van bij de boer of plantaardige melk (controleer de verpakking)
 • ­Als supplement eventueel kruiden, paddenstoelen, insecten, planten en schorsen.
 • Niet geraffineerde suikers en zouten gebruiken (een must).
 • Drink elke dag minstens 1,5L water.

 

Deze voeding bevat de nodige calorieën, (onverzadigde) vetten, proteïnen, mineralen, vitaminen, flavonoïden en zijn op zich een medicijn.

Alles wat je nodig hebt om uw lichaam resistent te maken tegen onverwachte aanvallen of gebeurtenissen.

Het vraagt wel enigszins karakter en verandering van uw gewoonten maar je voelt het resultaat en dit elke dag opnieuw. Uw omgeving kan eerst vreemd reageren op uw nieuw (juist) gedrag. Maar laat dit u niet tegenhouden. Uw levenskwalitiet gaat omhoog...

 

Is biologisch voedsel gezonder?

 

 • In essentie wel maar ga niet blindelings kopen in een bioshop. Dikwijls zijn de artikelen en voedingswaren te duur.
 • Ook bevatten veel producten nog geraffineerde suikers, zouten en gluten.
 • De additieven (E-nummers) zijn zeer zelden te zien.
 • Er zijn heel wat studies gedaan en daaruit blijkt dat er in elk geval een kwaliteit verschil tussen biologisch en ‘’normaal’’ voedsel is.

De wettelijk bepaalde waarde aan bestrijdingsmiddelen, e-nummers en geraffineerde bestanddelen werd daarbij ingecalculeerd en niet de werkelijke waarde die in een gekweekt product aanwezig is.

 • Dit betekent dat het werkelijke kwaliteit verschil anders kan zijn door een foute meting. In grote getallen is deze meting wel of enigzins aanvaardbaar.
 • Ook klopt het dat je in een bioshop lekker en betere kwaliteit kan kopen, als je ten minste de goede merken koopt.

 

De kracht van bio zit in de groenten en fruit. Die zullen weinig of geen residuen van pesticiden bevatten. Dit hangt natuurlijk ook een beetje af, of er in het landbouwgebied pesticiden werden gebruikt en die met de wind zijn meegewaaid naar de bio-gewassen. Vitaminegehaltes hangen samen van het feit of een product snel van het land in je bord terecht komt, het seizoen groenten zijn, etc.…

 

Het blijkt dat een koe die in de wei graast melk geeft met meer omega 3 en 6, vitamine E -en A. De melk en het vlees van deze koe zullen beter zijn dan die van een koe die gefabriceerd voer eet en zelden buiten graast.

Maar niet alleen biologische koeien eten gras. Naar schatting 70% van de koeien komt meer dan 3 maand buiten (wintermaanden en weersomstandigheden). Voor biologische koeien is de eis strenger, daarbij is het 100%. Biologische koemelk is ook gepasteuriseerd en heeft dus geen meerwaarde.

Koop plantaardige melk of ga rechtstreeks bij de melkboer!

 

Als u eieren koopt, koop dan vrije uitloop; 1e letter van de code duid de kwaliteit aan (0 is bio, 1 is vrije uitloop, etc). Ze hoeven niet perse bio te zijn want een kip die ''vrij'' rond loopt eet grotendeels wel gezond.

 

Zaken zoals chips en koekjes zijn betere kwaliteit en bevatten minder calorieën uit verzadigde -en transvetten, dan in doorsnee producten. De acrylamidewaarden (deze organische verbinding krijg je door zetmeel systematisch boven de 120° c op te warmen) blijven echter hoog.

 

Mensen die bewuster eten verliezen bijvoorbeeld allergieën. Ze worden minder vaak ziek en zijn algemeen gezonder. De huid structuur is helder en men is mentaal alerter. Het verouderingsproces vermindert en die mensen baren gezondere kinderen.

 

Ik raad u aan om bewust te eten en als u niet weet hoe, vraag dan advies aan iemand die het wel weet.

Check uw gekregen advies met een tweede opinie.

Om gezond te zijn heb je verder nood aan lichaamsbeweging en een juiste denkwijze!

 

Een juiste activiteit:

 

Het is fout te veronderstellen dat uw lichaam op zichzelf gezond blijft.

Meer zelf is het aan ieder individu (zijn verantwoordelijkheid) om zichzelf in vorm te houden.

Rekken, kracht oefeningen, uw ademhaling beheersen en uithouding onderhouden zijn maar enkele oefeningen die je best met regelmaat doet. Het is daarbij primordiaal uw lichaam goed te leren aanvoelen.

Steeds uw lichaam te geven wat het nodig heeft en niet de prestatie na te jagen. Uw grenzen bewust af te tasten. Het gaat om de beleving en niet om de prestatie...

Als je dus veel zit op je werk is het een noodzaak om na u uren te sporten, bv: wandellen, fietsen, fitness, martial arts, ect... Als je fysiek hard werkt is relaxatie nadien een betere keuze. Neem bijvoorbeeld een sauna, doe yoga of een andere helende therapie.

Het is simpel. Voor elke inspanning is er een gepaste ontspanning en omgekeerd. Leer dit aanvoelen!

 

Een juiste denkwijze:

 

Veel mensen klagen constant zonder dit te beseffen. Het is nooit goed voor hen.

Dit slachtoffer patroon (gewoonte) klagen is neurotisch,negatief, typerend en destructief.

Dit veroorzaakt ziekte in lichaam en geest.

Je bent wat je verteerd telt ook in je gedachten! Het werkwoord kankeren past iets te mooi in de context...

Het kan ook anders en vooral eenvoudig!

 

Je kan elke gebeurtenis  verschillend benaderen want of je nu optimistisch of pessimistisch benaderd, de gebeurtenis is wat het is. Wees dus liefst positief en realistisch in je benadering.

Wil je gezond en sterk zijn denk dan ook gezond. Lach meermaals per dag.

Aanvaard dat wat je krijgt en wat is, wat het ook is.

Tracht niet steeds alles wat je ziet te veranderen, een richting te geven en te beoordelen. 

 

 

Zorg voor jezelf, wees dankbaar dat je elke dag een nieuwe kans krijgt.

 

Geweld Ontsluierd.

 

Overlevingsinstinct een primaire drang in dienst van zelfbehoud - te overstijgen of niet...

 

TEKST IN ONTWIKKELING

 

Vechten en geweld, een eeuwenoud gebeuren wat hedendaagsvaak in een marginaal hoekje is geduwt. Het collectief bewustzijn/ het algemeen beeld van de beschaving laat ons aanvoelen dat geweld verkeert is, niet kan en moet bestraft worden. Ik wil deze aanname even aankaarten en in zijn kern benaderen.

 

Want is deze aanname of het opdringen van dit idee wel correct en gezond voor zowel een individu als onze beschaving?

 

Wat is geweld?

 

Gebruik van wapens of lichamelijke kracht: geweld plegen; fysiek geweld; het geweld van de zee onstuimigheid. Dit verklaart ons het woordenboek Van Dale.

 

Deze verklaring zal ik nu benaderen met de toevoeging van ee,  breder perspectief. Mijn bedoeling is aan te tonen dat geweld een gezonde plaats heeft binnen het leven algemeen.

 

Dit zijn vormen van geweld die ik dagelijks zie terugkomen via de media, in verhalen hoor via vrienden en familie of ooit zelf in aanraking ben met gekomen. Geweld met betrekking deze voorbeelden is voor mij in elk geval onaanvaardbaar.

Zelfs in die mate dat ik zal strijden om dit te voorkomen of te stoppen.

 

Als we kijken hoe we denken, leven en wat mensen (ook ik) zichzelf al te vaak aandoen is zelfgeweld de oorzaak van geweld naar derden. Zelfgeweld is een staat van geestelijk lijden. Allen die hier aan lijden hebben hulp nodig... Misschien heling en liefde, vertrouwen, rust en begrip, een luisterend oor.

 

Indien we geweld dus goed onderzoeken wil dit ook zeggen ... het uiten van geweld naar uzelf.

Zowel emotioneel als fysiek. Vanuit deze aanname is de veronderstelling: men mag geen geweld gebruiken dus onlogisch. Indien iemand dus de blinde vlek van zelfdestructie onder ogen kan zien.

Zelfgeweld is misschien wel de belangrijkste vorm, die echter heel onbewust leeft binnen elk van ons, vaak onzichtbaar in onze opvattingen en levenspatronen verscholen is. Dit overwinnen bij uzelf zal dus ook geweld naar een ander stoppen.  Hier gaan vele individuen dus gewoon aan voorbij door het drukke leven of eventueel onwetendheid.

Kortom door zelfgeweld ontstaat volgens mij het grootste lijden. Oorlog en

 

Maar dit allemaal realiseren en uw eigen lijden/ de pijn aanvaarden vraagt heel wat zelfkennis, tijd, eerlijkheid en moed om het onder ogen te zien en aan te pakken.

 

Geweld en oorlog:

 

De moderne mens in het westen is sinds meer dan 75 jaar niet betrokken geweest in een oorlog op zijn grondgebied.  Dit is goed en ik moedig oorlog  niet aan, tenzij om te strijden voor de algemene vrede - voor het grote geheel, rechtvaardigheid en waarheid. 

Deze vrede heeft natuurlijk gevolgen voor de colectieve gedachte over juist dit onderwerp.  Vaak roepen velen antigeweld. Men keert zich af, begrijpelijk ergens. Maar komt dit door gewenning aan vrede en het leven in luxueuze omstandigheden..? Komt dit door afgescheidenheid van een natuurlijk fenomeen.

Is antigeweld een vorm van geweld.

 

In onze rechtstaat is dit vooral omdat men getrainde, georganiseerde instanties heeft die de taak van bescherming, beveiliging en orde scheppen overlaat aan bevoegde diensten. Binnen wettelijke kader kan men spreken van rechtvaardigheidsgronden voor geweld te gebruiken.

 

We hebben  deze uitzonderingen zoals binnen Defensie die zijn personeel inzet in oorlogsgebieden, dit in gecontroleerde omgeving voor een bepaalde tijd. Dit creëert een stabiele omgeving van waaruit deze troepen kunnen werlen. Deze comfort zone maakt het iets draaglijker om te functioneren. Brengtgeweld binnen een emotioneel aanvaardbare context. Mede door duidelijke protocol en takenverdeling.

Zo wordt de chaos ingedijkt wat voor de soldaten het leven aangenamer maakt.

Want het is zo dat een mens niet gemaakt is voor oorlog. Het gebeurt constant maar het is niet wie we zijn, waar we voor geboren zijn. De talloze gevallen van PTSS tonen aan dat mensen eigenlijk buiten hun natuur gaan indien blootgesteld aan extreem geweld voor een intenseve tijd.

 

Maar toch is geweld vaak genoodzaakt.

 

Wanneer we naar oorlog kijken, waarom dit gebeurt en wat dit veroorzaakt zie ik duidelijk dat het begint in demenselijke geest. Wij worden al te vaak - te afstandelijk naar elkaar en geindoctrineert (ouders, school en vrienden) met vooroordelen. Deze zorgen voor standpunten en van hieruit beoordelen we (maar al te vaak uit angst). Dit beoordelen kan uitlopen op conflicten. Of het nu individueel of vanuit een volk gestaaft is.

Het is in essentie dezelfde patronen die naar onszel als naar anderen aanzet tot geweld; met soms tragische gevolgen.

 

Geweld in teken van rechtvaardigheid is voor mij steeds gerechtvaardigd... Hoe onproportioneel en wreed het soms ook kan zijn. Om een voorbeeld te geven ziet u naar de tabel boven. Wat is nodig om dit te stopen of te bestraffen?..

Dit stelt dat velen die nu ongestraft duivelse praktijken beoefenen, met enorme gevolgen voor onschuldigen, eigenlijk door geweld mogen gestopt worden. Dit is begrijpelijk.

We dienen juist om te gaan met misdaden en het schenden van iemands integriteit (dader en slachtoffer, eventuele getuigen). Daarvoor is geweld nodig en goed, aanvaardbaar.

 

We zien hedendaags een toename in normvervaging en vervallen van een effecient tribunaal. De beschaving verandert snel. Persoonlijk zie ik hier de oorzaak in connectieverlies met onze oorsprong, namelijk de natuur en ons leven als natuurlijk persoon.

 

Oorlog brengt wreedheid maar net die wreedheid heeft mensen confrontatie die ons dichter brengen bij dieper gelegen kwaliteiten.

 

Geweld, strijden vanuit oerinstinct, onze ware natuur ons voorbeeld

 

Het werd reeds vermeld in de definitie uit de Van Dale: "het geweld van de zee".

Dit zegt eigenlijk genoeg.

Ik neem aan dat u begrijpt, we voorkomen uit het organisme planeet Aarde. Dit organische leven bestaat uit alles in en rond ons. Meer nog wij zijn één geheel hiermee, onlosmakend verbonden... (indien u twijfelt probeer u dan nu te verwijderen van de planeet).

Wanneer we nu de Aarde bekijken. Het klimaat, de flora en fauna, etc... Kunnen we vaststellen dat geweld normaal is; een tsunamie, vulkaanuitbarsting, aarbevingen, droogte en extremen koude. Vernietiging van totale ecosystemen in een vingerknip.

Wat leert ons dit? De natuurlijke wet bestaat.

Wel, vooral dat we die in de beschaving vergeten zijn. De synthetische wetten hebben alles bepaalt maar onze thuis en moeder toont ons dat deze wetten niet gelden binnen het universum.

Een oude leuze luid: Alles wat tegen de natuur ingaat houd op te bestaan...

Ik bestudeer dit al generaties en heb geleerd dat deze natuurwetten gezond zijn voor een mens. Kort gezecht meld dit mij dat het soms kalm mag zijn en zonnig en soms mag stormen.

Indien storm geweldadig is, niet; toont dit mij dat we bij bepaalde oorzaken een geweldadig gevolg mogen geven en dat dit perfect is gerechtvaardigt.

Natuurlijk is het belangrijk te vermelden dat de menselijke psyche ook een natuurkracht is, onder de voorwaarde dat die gezond en evenwichtig is. Vanuit deze aaname begrijp ik dat we bepaalde mensen regels laten schrijven die een verfijnde vorm van geweld bieden. De belangrijkste voorwaarde hierin is natuurlijk dat die mensen onzelfzuchtig handellen, eerlijk zijn, geconnecteerd met de metafysische realiteit en oprechte hoeders zijn van mens en dier. Zichzelf inzetten voor het welzijn van moeder Aarde in haar geheel.

Onder die voorwaarden krijgen we een gezondere vorm van geweld. De enige die tellen.

Natuurlijk zijn de rechten van de mens (Geneva Convention), onze kleine sociale zorgkas, het rode kruis en andere een goede zaak en steun ik zukse initiatieven volkomen.

Ik meen wel dat we nog dieper kunnen graven, terug kunnen connecteren met onze ware natuur en vandaar uit consequenter kunnen strijden en liefhebben, leven in harmonie met onszelf en omgeving

 

Geweld en dieren.

Strijden als profession, van waar en waarom, liefde voor de oorlog

 

 

 

 

Email: degeestthomas@outlook.com

GSM: 0495/ 738 118

REKNR: BE83 9731 5196 8015

 

© Copyright. All Rights Reserved.

  Zamanstraat 38

9160 Lokeren

Oost-Vlaanderen - Belgie

 

Website: model 4, januari 2017